Faturalı Kampanyalar

Faturalı Tarifeler

Telsim Red

 • Kampanya, mevcut ve yeni kurumsal/bireysel faturalı hat aboneleri için geçerlidir.
 • Tarife kapsamında kazanılan aylık SES, SMS ve veri kullanımı üçüncü şahıslara transfer edilemez.
 • Bu tarifeden yararlanan aboneler Hediye kontör kampanyasından faydalanamayacaktır.
 • Bir GSM numarası aynı anda sadece bir cihaz kampanyasından yararlanabilir.
 • Yeni aboneler kampanyaya hemen geçiş yapabileceklerdir. İlk girişlerde ücret ve kullanım, ilk fatura döneminin kalan gününe görse hesaplanıp 'eşit olarak bölünmüş' şekilde kullanıma sunulur. Mevcut internet paketi kullanıcılarının kampanyaya girişleri ise dönem sonu itibariyle olacaktır.
 • Kampanya kapsamında sunulan SES, SMS sadece yurtiçinde geçerlidir. Yurt dışındaki kullanımlar, Uluslararası tarife üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Kampanya kapsamında sunulan internet yurtiçi ve yurtdışında geçerlidir.
 • Paket dakikaların bitmesi durumunda mevcut yaptığınız şebeke içi görüşmeler ve diğer yönlere doğru aramalarınız mevcut tarifeniz üzerinden ücretlendirilir.
 • SMS için kullanılan paket aşım ücreti, standart kısa mesaj fiyatı üzerinden yapılacaktır.
 • İnternet paketi için kullanılan paket aşım ücretlendirmesi data bundle internet paketi aşım ücreti üzerinden yapılacaktır.
 • 12 ay taahhüt veren abonelere 1 adet Huawei Ascend Y101 hediye olarak verilecektir.
 • Ay içerisinde kullanılmayan SES, SMS ve veri bir sonraki aya devredilmez.
 • Taahhütname geçerlilik süresi bitmeden önce, abone sözleşmeyi fesh etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle veya hattını iptal etmesi, devretmesi, abonenin mevcut tarifesi dışında başka bir tarifeye geçmesi ve aboneliğine ilişkin faturalarını ödememesi durumunda; tahhütname'ye aykırılık tarihine kadar birikmiş tüm fatura borçlarının yanısıra, cezai şart tutarı abonenin çıkacak faturasına yansıtılacaktır.