TELSİM’DEN BİR İLK DAHA

TELSİM, OPERASYONLARININ SÜREKLİLİĞİNİ ULUSLARARASI PLATFORMDA BELGELEDİ

Telsim, dünyanın önde gelen gözetim, denetim ve belgelendirme kuruluşlarından olan SGS (Société Générale de Surveillance) tarafından IEC/ISO 22301: Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sertifikasıyla belgelendirilerek KKTC’de bu sertifikaya sahip olan ilk şirket ünvanını kazandı.

Aboneler için her koşulda en yüksek değeri yaratmayı hedefleyen Telsim, iş sürekliliği yönetimini yapısal olarak en üst seviyede gerçekleştirdiğinin güvencesini sunarak, temel faaliyet alanı olan iletişimin süreklilliğini gündelik hayat dışında acil ve zorlu durumlarda sağlayabilme ve her türlü felaket senaryosunu hazırlıklı olma konusunda çok değerli bir öncelik sahibi oldu.

Yoğun bir çalışma ve işbirliğinin ürünü olan ISO 22301 yönetim sistemiyle Telsim, tüm paydaşlarını kurulan sisteme dahil ediyor ve abonelerin ihtiyaç duydukları acil durumlarda hastane, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile iletişim sağlayabilmenin güvencesini sağlıyor.

GÜLÜMSER: “İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser’in yaptığı açıklamada, “bağımsız bir kuruluş  tarafından yapılan yerinde denetimde ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Standardı’nın iş süreçlerimize efektif olarak yansıdığı saptanmıştır. Böylelikle KKTC’de ISO 27001: Bilgi Güvenliği ve ISO 20000: IT Hizmet Yönetimi’nde olduğu gibi bu belgeye sahip  ilk şirket olarak, ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.  Şirketimizin her yıl bağımsız denetimciler tarafından denetlenerek, sürekli iyileşimle, adadaki iletişimin en kaliteli şekilde devam etmesini sağlayacağız.”dedi.

ISO 22301: TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.
  • Olayların etkisini minimize eder.
  • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
  • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.
  • Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.
  • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
  • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.