Tarihçe

KKTC`de en büyük özel sektör yatırımını gerçekleştiren, KKTC Telsim Yap - İşlet - Devret esaslarına dayalı olarak "KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi ve Rumeli Telekom A.Ş. GSM - Mobil Telefon ve Uluslararası Telefon Santralı ( Gateway ) Sözleşmesi " esaslarına göre Ağustos 1995 tarihinde kurulmuş ve rekor sayılabilecek bir sürede çalışmalarını tamamlayıp 23 Ekim 1995 tarihinde abonelik yapmaya başlamıştır.

GSM (Küresel Mobil İletişim) sektöründe hizmet sunmak amacıyla Ağustos 1995 yılında faaliyete geçen KKTC Telsim, 23 Ağustos 2006 tarihinde Vodafone Mobile Operations Ltd. ticari unvanıyla Vodafone Grubu bünyesine dahil olmuştur.

4 Temmuz 2008 tarihinde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi ve Vodafone Mobile Operations Ltd. arasında 2G ve 3G lisans sözleşmesi imzalanmıştır.